Protest - oprør - aktivisme

logoC

I det 20. århundrede var kommunismens og arbejderbevægelsens handlingsfællesskaber store drivkræfter for historien, men både fagforeninger og partier har vist sig at have forholdsvis lille samfundsforandrende kraft indtil videre i det 21. århundrede, ligesom studenterbevægelserne ikke har leveret samme mentalitets- og kulturændringer som vi så under ungdomsoprøret. Håbet om en anden verden er ikke længere til stede i samme grad. Er det fordi tiden er en anden? Er det midlerne eller ideerne, der er de forkerte? Skal vi blot vente på den revolutionære begivenhed, eller kan vi gå i gang med at skabe en anden verden nu?

Dette er reelle problemer og spørgsmål, som vi i Problema ikke mener kan affejes med lette og på forhånd givne svar, men må tænkes på ny. Derfor vil Problema levere en serie mindre debatindlæg, som vi skal arbejde med i grupper og til sidst forhåbentligt samle i en fælles diskussion.

Vi glæder os meget til at komme til den lille røde og arbejde med de specifikke problemer, som deltagerne på festivalen måtte bringe på banen og i denne kontekst kombinere teoretiske overvejelser af den problematiske situation med konkrete praktiske erfaringer og udfordringer.

Problema, der er et kollektiv for udforskningen af problemer, vil stille spørgsmålet om protester, oprør og aktivisme. Hvad vil det sige at handle politisk og hvilke handlinger er der brug for i vores tid? Hvordan kan vi, der er her til festivalen, handle og hvad forekommer på den anden side umuligt?