Klimakamp

dgsb

Emnet vil være "værdisætning af økosystemtjenester", hvor der tages udgangspunkt i spørgsmålet: Er en verden, hvor natur og miljø er tildelt en håndgribelig værdi, og på den måde i større grad inkluderes i økonomiske beregninger og konkrete politiske beslutningsprocesser, mulig.