Kim Madsen

Kim Madsen

Samfundsrevser og ivrig debattør på beskæftigelsesområdet. Formand for foreningen Jobcentrets Ofre som kæmper for syge og handicappedes rettigheder.

Foreningen blev grundlagt ved et event på Københavns Rådhusplads i 2016. Facebookgruppen Jobcentrets Ofre startede i 2014. Et stigende pres på syge og handicappede, som nægtes førtidspension og fleksjob, et pres fra liberale fantaster i blå bloks loge på Christiansborg, har gjort det nødvendigt at danne en modstandsbevægelse, som kæmper for sociale rettigheder. I dag har Jobcentrets Ofre langt over 11.000 medlemmer. Søsterorganisationen Næstehjælperne har støttet bravt i kampen, og tilsammen udgør de et netværk på op mod 40.000 medlemmer. Disse to store modstandsbevægelser er i dag uadskillelige. Kim Madsen har været sygemeldt siden 2012 pga udtalt slidgigt i det meste af kroppen, samt andre diagnoser, og han har fået afslag på førtidspension. Han nægtes også en fleksjobbevilling, trods det at han har et job på hånden. Københavns kommune ønsker at fastholde ham på kontanthjælp. Derfor så Kim det som sin pligt at tage kampen op mod systemet.

Kim Madsen skriver ofte i diverse medier og på internettet, men er også set og hørt i adskillige radio - og tv-programmer. Han deltager dagligt i mange diskussioner på beskæftigelsesområdet og har fået meget stor indsigt i Jobcenters urimelige, og i mange tilfælde, ulovlige sagsbehandling. Denne indsigt har han fået ved at være partsrepræsentant og bisidder i flere borgersager. Her noteres alt, og i et specielt tilfælde, optog han en samtale med en læge i et jobcenter. Denne ulovlige lægevirksomhed i jobcenter, blev fyret, og sagen ligger nu på Beskæftigelsesministerens bord som højeste prioritet. Kim Madsen er jagtet af Jobcenter for hans politiske aktivitet, som beskriver hans engagement, som en ikke ubetydelig arbejdsevne. Hans fritidsinteresse gøres til genstand for arbejdsevne, trods et liv med meget store smerter.

Kim er født ræverød, og det har hængt ved i hele hans 58-årige liv. Han er i dag medlem af Enhedslistens Københavnsbestyrelse, hvor han vil forsøge at få indflydelse på syge og fattiges vilkår og rettigheder.